Skip to main content
TRIS - European Commission

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o obmedzení používania tabakových a súvisiacich výrobkov

Číslo oznámenia:
2023/0636/SI (Slovenia)
Dátum doručenia:
10/11/2023
Koniec zastavenia konania:
13/02/2024
Komentáre uverejnil/-a:

Message