Skip to main content
TRIS - European Commission

За да получите достъп до официалната статистика на Директива (ЕС) 2015/1535, изберете година. Всяка препратка ще отвори съответната страница на Eur-Lex, откъдето ще получите достъп и ще можете да изтеглите документа на различни езици и в различни формати.