Skip to main content
TRIS - European Commission

Процедурата по 2015/1535 и вие

Процедурата по нотификация съгласно 2015/1535 е инструмент за услуги.

Съществуват различни средства за комуникация, които ви дават възможност да участвате в процедурата по нотификация съгласно 2015/1535, за да бъдете по-добре информирани, а също така да изразите своето мнение по отношение на новите нотификации.