Skip to main content
TRIS - European Commission

Освен да използвате търсенето в базата данни TRIS по различни критерии, вие можете също така да се абонирате за списъка с адреси, да използвате годишните статистики, публикувани в Официален вестник и докладите за функционирането на Директива (ЕС) 2015/1535. Можете също така да създавате свои собствени специфични доклади за дейността и за статистически данни.

Търсене в базата данни

За проектите на технически регламенти се съобщава чрез качване в базата данни TRIS на нотификационни съобщения (съобщение 001), придружени от проектотекст. Всички нотификационни съобщения и проектотекстове с изключение на поверителните такива са налични за вас в базата данни TRIS.

Ако проявявате интерес към конкретни продукти или държави, можете да се консултирате със свързаните нотификации по 2015/1535 в базата данни TRIS, като използвате различни критерии за търсене, като например нотификационен номер, държава, дата, продукт, ключови думи и т.н.

Списък с адреси

За да получавате актуална информация по електронна поща за нотификации, които представляват интерес за вас, можете да се абонирате за списъка с адреси. Ще получавате автоматично уведомление при публикуване на нова нотификация.

Доклади до Европейския парламент

Съгласно член 8 от Директива (ЕС) 2015/1535 Комисията следва да докладва на всеки две години на Европейския парламент, на Съвета, както и на Икономическия и социален комитет относно резултатите от прилагането на тази директива. Тези доклади се публикуват в Официален вестник на ЕС. Можете да ги намерите също на нашия уебсайт.

Интерактивни статистически данни

За да видите нотификационната процедура в по-широк контекст, можете да използвате нашия интерактивен инструмент, за да създадете своя собствена графика, диаграми или статистика за нотификациите по 2015/1535.

Централни звена в държавите членки

Във всяка държава членка има служба за връзка относно процедурата по 2015/1535. Списъкът със службите за връзка можете да намерите тук.