Skip to main content
TRIS - European Commission

Европейска комисия - Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Обща информация за връзка
Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“
GROW.E.3
N105 4/66
B-1049 Брюксел

Tel: (32-2) 229 82 431
Fax: (32-2) 299 80 43
Email: GROW-E3@ec.europa.eu

Началник отдел

MALY Radek

Заместник–началник на отдел

TELES ROMAO Margarida