Skip to main content
TRIS - European Commission

Относно процедурата по 2015/1535

Процедурата по нотификация, установена с Директива (ЕС) 2015/1535, представлява инструмент за информация, превенция и диалог в областта на техническите регламенти относно продуктите и услугите на информационното общество. Тя ви помага да предвиждате и предотвратявате създаването на бариери пред търговията, които има вероятност да засегнат вашите дейности.