Skip to main content
TRIS - European Commission

Postup 2015/1535 a vy

Postup pro poskytování informací dle směrnice 2015/1535 je nástroj, který je vám k dispozici.

Abyste se mohli účastnit procesu podávání informací dle směrnice 2015/1353, abyste byli lépe informováni a abyste mohli nechat zaznít svůj hlas, máte k dispozici celou řadu různých komunikačních nástrojů.