Skip to main content
TRIS - European Commission

2015/1535-menettely ja sinä

Direktiivin 2015/1535 mukainen ilmoitusmenettely on väline käyttäjien avuksi.

On olemassa useita viestintävälineitä, jotka auttavat käyttäjiä osallistumaan direktiivin 2015/1535 mukaiseen ilmoitusmenettelyyn, saamaan paremmin tietoja ja myös esittämään näkemyksiään uusista ilmoituksista.