Skip to main content
TRIS - European Commission

Nechte zaznít svůj hlas

Pokud jste byli informováni o projektu, který by mohl způsobit problémy nebo vytvářet překážky vašim profesním činnostem, neváhejte sdělit své připomínky přímo Evropské komisi. Komise vezme tyto připomínky v úvahu při analýze návrhu nových právních předpisů oznámených v rámci směrnice (EU) 2015/1535.

Na koho se obrátit?

Zainteresované osoby mohou zasílat své připomínky přímo Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GROW), oddělení B2 „Předcházení technickým překážkám“. Veškeré adresy a e-maily jsou k dispozici v sekci  „Kontakt“.

Jaké informace bych měl zaslat a kdy?

Můžete nás kontaktovat elektronickou poštou. Váš e-mail by měl obsahovat název vaší společnosti, odkaz na oznámení a předmět oznámení, stejně jako důvod, proč se domníváte, že by dané opatření mohlo vytvořit překážky vašim aktivitám (např. proto, že opatření rozlišuje zahraniční a tuzemské výrobky nebo proto, že je příliš zatěžující, případně není v souladu se zákony EU).

Doporučujeme, abyste nás kontaktovali co nejdříve, abychom měli dostatek času k analýze vašich připomínek a v případě potřeby k získání odpovědí na doplňující otázky. V ideálním případě bychom měli vaše připomínky obdržet nejpozději 5 týdnů před koncem odkladné lhůty uvedené v databázi TRIS.

Jaký je další postup?

Evropská komise se na základě reakcí podniků a své vlastní analýzy rozhodne, zda vydá reakci v rámci postupu 2015/1535. Případná reakce je odeslána oznamujícímu členskému státu.

Informace o odeslání reakce v rámci směrnice (EU) 2015/1535 je uvedena na veřejném webu TRIS. Obsah reakcí však není veřejně k dispozici. Pro přístup k nim platí nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. O přístup k těmto dokumentům můžete požádat zasláním e-mailu na adresu GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu s uvedením dokumentů, které vás zajímají.