Skip to main content
TRIS - European Commission

Pro zobrazení tohoto oznamovacího postupu v širších souvislostech lze použít tento interaktivní nástroj, prostřednictvím kterého si vytvoříte vlastní schéma, grafy a statistiky o oznámeních podle směrnice 2015/1535. Budete mít 2 možnosti:

  • získat statistiky o všech zemích: volbou období, které vás zajímá, získáte údaje o počtu oznámení podle jednotlivých zemí a rozpis podle výrobků.
     
  • získat statistiky o konkrétní zemi: volbou období, které vás zajímá, získáte údaje o počtu oznámení podaných touto zemí a rozpis podle výrobků.