Skip to main content
TRIS - European Commission

O postupu 2015/1535

Postup při poskytování informací, který zavádí směrnice (EU) 2015/1535 je nástrojem poskytování informací, prevence a dialogu v oblasti technických předpisů o výrobcích a službách informační společnosti. Pomáhá vám předvídat a předcházet vzniku překážek obchodu, u kterých je pravděpodobné, že by měly dopad na vaši činnost.