Skip to main content
TRIS - European Commission

2015/1535 protseduur ja Teie

Direktiivi (EL) 2015/1535 kohane teavitamise protseduur on teie käsutusse antud vahend.

Olemas on mitmesugused kommunikatsioonivahendid, mis teevad teile direktiivi (EL) 2015/1535 kohase teavitamise protseduuris osalemise hõlpsamaks, teabe kättesaadavamaks ning teid uute teadete teemal kuuldavaks.