Skip to main content
TRIS - European Commission

Notification Detail

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs

Notification Number:
2023/0456/BE (Belgium)
Date received:
19/07/2023
End of Standstill:
20/10/2023

Message