Skip to main content
TRIS - European Commission

Szczegóły powiadomienia

Rozporządzenie ministerialne zmieniające różne przepisy rozporządzenia ministerialnego z dnia 28 grudnia 2018 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące przepisów dotyczących charakterystyki energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej oraz certyfikacji wykonawców i instalatorów

Numer powiadomienia:
2023/0456/BE (Belgium)
Data otrzymania:
19/07/2023
Koniec zawieszenia:
20/10/2023
Tekst projektu:

Message