Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Ministrijas Dekrēts, ar kuru groza dažādus noteikumus ministrijas 2018. gada 28. decembra Dekrētā, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par energoefektivitātes noteikumiem, energoefektivitātes sertifikātiem un līgumslēdzēju un uzstādītāju sertifikāciju

Paziņojuma numurs:
2023/0456/BE (Belgium)
Saņemšanas datums:
19/07/2023
Bezdarbības perioda beigas:
20/10/2023
Projekta teksts:

Message