Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Ministro dekretas, kuriuo iš dalies keičiamos įvairios 2018 m. gruodžio 28 d. ministro dekreto, kuriuo nustatomos bendrosios nuostatos dėl energinio naudingumo taisyklių, energinio naudingumo sertifikatų ir rangovų bei montuotojų sertifikavimo, nuostatos

Pranešimo numeris:
2023/0456/BE (Belgium)
Gauti duomenys:
19/07/2023
Status quo pabaiga:
20/10/2023
Projekto tekstas:

Message