Skip to main content
TRIS - European Commission

Ministerský výnos, kterým se mění různá ustanovení ministerského výnosu ze dne 28. prosince 2018, kterým se stanoví obecná ustanovení o předpisech týkajících se energetické náročnosti, certifikátech energetické náročnosti a osvědčování dodavatelů a osob provádějících instalaci

Číslo oznámení:
2023/0456/BE (Belgium)
Datum přijetí:
19/07/2023
Ukončení odkladné lhůty:
20/10/2023
Text návrhu:

Message