Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Ministri dekreet, millega muudetakse 28. detsembri 2018. aasta ministri dekreeti, millega kehtestatakse üldsätted energiatõhususe eeskirjade, energiamärgiste ning töövõtjate ja paigaldajate sertifitseerimise kohta, mitmeid sätteid

Teatise number:
2023/0456/BE (Belgium)
Teatise saamise kuupäev:
19/07/2023
Ooteaja lõpp:
20/10/2023
Eelnõu tekst:

Message