Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Министерски указ за изменение на различни разпоредби на Министерския указ от 28 декември 2018 г. за определяне на общи разпоредби относно нормативната уредба за енергийна ефективност, сертификатите за енергийна ефективност и сертифицирането на изпълнители и монтажници

Нотификационен номер:
2023/0456/BE (Belgium)
Дата на получаване:
19/07/2023
Край на период на прекъсване:
20/10/2023
Проект на текст:

Message