Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Ministerin määräys energiatehokkuusmääräyksiä, energiatehokkuustodistuksia ja urakoitsijoiden ja asentajien sertifiointia koskevista yleisistä säännöksistä 28 päivänä joulukuuta 2018 annetun ministerin määräyksen eräiden säännösten muuttamisesta

Ilmoituksen numero:
2023/0456/BE (Belgium)
Saapumispäivä:
19/07/2023
Odotusajan päättyminen:
20/10/2023
Luonnosteksti:

Message