Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Seaduseelnõu, millega muudetakse 26. jaanuari 2018. aasta postiteenuste seadust – artikkel 3

Teatise number:
2023/0466/BE (Belgium)
Teatise saamise kuupäev:
26/07/2023
Ooteaja lõpp:
27/10/2023 (closed)
Märkuste esitaja:
Mõjude hinnang:
Lõpptekst:

Message