Skip to main content
TRIS - European Commission

Tehniliste kaubandustõkete vältimine

"Ära lase tõketel takistada sul edu saavutamast".

Teie äris on edu väga oluline. Edu saavutamiseks püüate tuvastada tõkked enne, kui need jõuavad ebasoodsat mõju avaldada. Sama põhimõtte kohaselt toimitakse siseturul tehnilisi tõkkeid silmas pidades.

Direktiivi (EL) 2015/1535 kohase protseduuri eesmärk on vältida siseturul tõkete loomist, enne kui need jõuavad tekkida. Liikmesriigid esitavad tooteid ja infoühiskonna teenuseid käsitlevate seaduseelnõude projektide teatise komisjonile, kes analüüsib neid projekte ELi õigusaktide valguses. Liikmesriigid osalevad protseduuris komisjoniga võrdsetel alustel ning neil on võimalik esitada teatatud eelnõu kohta oma arvamusi.

Tehniliste normide teabesüsteem (TRIS):

  • aitab teil olla kursis uute tehniliste normide eelnõudega ja
  • võimaldab teil osaleda direktiivi (EL) 2015/1535  protseduuris.

Seega on direktiivi (EL) 2015/1535 kohane protseduur ühtlasi komisjoni ja liikmesriikide vahel dialoogi pidamise vahend, mis võimaldab teil oma arvamust kuuldavaks teha.

Kiirotsing

Viimase 7 päeva teatised

Meililist

Tänasest alates saate kasutada automaatse teavitamise süsteemi ja selleks tuleb liituda ühe või mitme teavituskategooriaga. TRIS teavitab Teid e-posti teel kohe automaatselt, kui Teie valitud kategoorias või kategooriates laekub uus teavitatud tekst.

LIITU KOHE

Olete juba liitunud? Hõlbus liitumise seadistamine või listist lahkumine.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).