Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Предварителен проектозакон за изменение на Закона от 26 януари 2018 г. за пощенските услуги — член 3

Нотификационен номер:
2023/0466/BE (Belgium)
Дата на получаване:
26/07/2023
Край на период на прекъсване:
27/10/2023 (closed)
Публикуване на коментари от:
Оценка на въздействието:

Message