Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Korraldus multifunktsionaalsete mobiiltelefonide säästvusindeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alamkriteeriumide ja punktisüsteemi kohta.

Teatise number:
2023/0479/FR (France)
Teatise saamise kuupäev:
02/08/2023
Ooteaja lõpp:
03/11/2023 (05/02/2024)
Üksikasjalike arvamuste esitaja:

Message