Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Odredba o merilih, podmerilih in točkovnem sistemu za izračun in prikaz indeksa trajnosti večnamenskih mobilnih telefonov.

Številka obvestila:
2023/0479/FR (France)
Datum prejema:
02/08/2023
Konec mirovanja:
03/11/2023 (05/02/2024)
Izdaja podrobnega mnenja:

Message