Skip to main content
TRIS - European Commission

Nariadenie týkajúce sa kritérií, čiastkových kritérií a systému hodnotenia na výpočet a zobrazenie indexu udržateľnosti multifunkčných mobilných telefónov.

Číslo oznámenia:
2023/0479/FR (France)
Dátum doručenia:
02/08/2023
Koniec zastavenia konania:
03/11/2023 (05/02/2024)
Podrobné stanovisko uverejnil/-a:

Message