Skip to main content
TRIS - European Commission

Pranešimo informacija

Vyriausybės pasiūlymas Parlamentui dėl įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Alkoholio įstatymo 17 skirsnis

Pranešimo numeris:
2023/0543/FI (Finland)
Gauti duomenys:
18/09/2023
Status quo pabaiga:
19/12/2023 (closed)
Pastabas pateikė:
Poveikio vertinimas:
Fiskalinės priemonės:

Message