Skip to main content
TRIS - European Commission

Jeigu buvote informuoti apie projektą, kuris gali sukelti problemų ar dėl kurio gali atsirasti kliūčių Jūsų profesinei veiklai, nedvejokite ir išreikškite savo nuomonę, kad ją sužinotų Europos Komisija. Komisija atsižvelgs į šias pastabas analizuodama naujų teisės aktų, apie kuriuos buvo pranešta pagal Direktyvą (ES) 2015/1535, projektą.

Į ką kreiptis?

Suinteresuotosios šalys gali siųsti savo pastabas Europos Komisijai, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generaliniam direktoratui, B2 skyriui „Techninių kliūčių prevencija“. Visus adresus ir el. pašto adresus galima rasti skiltyje  „Kontaktai“.

Kokią informaciją turėčiau siųsti ir kada?

Galite susisiekti su mumis el. paštu. El. laiške turėtų būti Jūsų įmonės pavadinimas, pranešimo nuoroda ir pranešimo tema, taip pat nurodyti, kodėl manote, kad galėtų atsirasti kliūčių Jūsų veiklai (pvz., priemone diskriminuojami užsienio ir nacionaliniai gaminiai arba ji yra pernelyg apsunkinanti, arba ji neatitinka ES teisės).

Rekomenduojame susisiekti su mumis kiek įmanoma greičiau, kad turėtumėme pakankamai laiko išanalizuoti Jūsų pastabas ir, jei reikėtų, iškelti papildomų klausimų. Būtų idealu, kad gautume Jūsų pastabas likus bent 5 savaitėms iki TRIS duomenų bazėje nurodyto atidėjimo laikotarpio pabaigos.

Kas toliau?

Remdamasi įmonių atsiliepimais ir savo pačios analize, Europos Komisija sprendžia, ar paskelbti atsiliepimą pagal Direktyvoje 2015/1535 nustatytą procedūrą. Jeigu atsiliepimas paskelbiamas, jis siunčiamas pranešančiai valstybei narei.

Informacija, kad atsiliepimas buvo išsiųstas pagal Direktyvą (ES) 2015/1535, yra pateikta viešoje tinklavietėje TRIS. Tačiau atsiliepimų turinys nėra viešai skelbiamas. Jų prieiga reglamentuojama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Prieigą prie šių dokumentų galite gauti parašydami el. paštu GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu ir nurodydami Jus dominantį dokumentą.