Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Valitsuse ettepanek parlamendile võtta vastu seadus, millega muudetakse alkoholiseaduse paragrahvi 17

Teatise number:
2023/0543/FI (Finland)
Teatise saamise kuupäev:
18/09/2023
Ooteaja lõpp:
19/12/2023 (closed)
Märkuste esitaja:
Mõjude hinnang:
Lõpptekst:

Message