Skip to main content
TRIS - European Commission

Kas yra techninis reglamentas?

Direktyva (ES) 2015/1535 taikoma visiems techninių reglamentų projektams. Techniniuose reglamentuose pateikiama:

  • techninės specifikacijos;
  • kiti reikalavimai;
  • paslaugų taisyklės ir
  • reglamentai, kuriais draudžiama gaminį gaminti, įvežti, parduoti ar naudoti arba kuriais draudžiama teikti paslaugą ar ja naudotis, ar steigti paslaugų teikėjo verslą.

Remiantis direktyva „gaminys“ – bet kuris pramonės gaminys, taip pat žemės ūkio ir žuvininkystės produktas.

Paslaugų požiūriu direktyva taikoma tik informacinės visuomenės paslaugoms, kurios yra už atlyginimą per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ir asmenišku paslaugų gavėjo prašymu teikiama paslauga.

„Techninė specifikacija“ – dokumente pateikti reikalavimai, taikomi tokioms gaminio charakteristikoms kaip matmenys, ženklinimas, pakavimas, kokybės lygis, atitikties įvertinimo procedūros ir kt. Šis terminas taip pat apima gamybos metodus ir procesus.

„Kiti reikalavimai“ – gaminiui keliami reikalavimai, kuriais siekiama apsaugoti, pavyzdžiui, vartotojus ar aplinką ir kurie turi įtakos į rinką patekusio gaminio būvio ciklui, kaip antai jo naudojimo, pakartotinio naudojimo ar perdirbimo sąlygos. Vis dėlto šios sąlygos gali labai paveikti gaminio sudėtį, esmines savybes ar pardavimą.