Skip to main content
TRIS - European Commission

Techninių prekybos kliūčių prevencija

"Neleiskite, kad iškilusios kliūtys trukdytų Jums pasiekti sėkmę"

Jūsų versle sėkmė yra labai svarbi. Norėdami būti sėkmingi, stengiatės nustatyti kliūtis, kol jos nepradėjo daryti neigiamo poveikio. Toks pats principas taikomas techninėms kliūtims vidaus rinkoje.

(ES) 2015/1535 procedūra siekiama užkirsti kelią kliūtims vidaus rinkoje, kol jų dar neatsirado. Valstybės narės praneša apie savo teisės aktų projektus, susijusius su produktais ir informacinės visuomenės paslaugomis, Komisijai, ir ji išnagrinėja šiuos projektus atsižvelgdama į ES teisės aktus. Valstybės narės šioje procedūroje dalyvauja vienodomis teisėmis ir sąlygomis su Komisija: jos gali pateikti savo nuomones apie projektus, apie kuriuos buvo pranešta.

Naudodamiesi techninio reglamento informacine sistema,

  • būsite informuoti apie naujų techninių reglamentų projektus ir
  • galėsite dalyvauti Direktyvoje 2015/1535 nustatytoje procedūroje.

Todėl 2015/1535 procedūra taip pat yra Komisijos ir valstybių narių dialogo, kuriame gali būti išgirstas Jūsų balsas, priemonė.

Greita paieška

Pranešimai per pastarąsias 7 dienas

Adresų sąrašas

Nuo šiol galite naudoti automatinę pranešimų sistemą prenumeruodami vieną ar daugiau pranešimų kategorijų. TRIS automatiškai informuos jus el. paštu, kai tik bus gautas naujas tekstas, apie kurį pranešta, jūsų pasirinktoje (-ose) kategorijoje (-ose).

PRENUMERUOKITE DABAR

Jau užsiprenumeravote? Lengvai tvarkykite savo prenumeratą arba ją panaikinkite.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).