Skip to main content
TRIS - European Commission

Apie Direktyvą 2015/1535

Direktyva (ES) 2015/1535 nustatyta pranešimo procedūra – informacijos, prevencijos ir dialogo priemonė techninių reglamentų apie produktus ir informacinės visuomenės paslaugas srityje. Ji padeda numatyti ir užkirsti kelią kliūtims prekybai susidaryti, kurios greičiausiai turėtų įtakos Jūsų veiklai.