Skip to main content
TRIS - European Commission

Podrobnosti obvestila

Določbe o prepovedi proizvodnje in trženja hrane in krme, ki je sestavljena iz celičnih kultur ali tkiv vretenčarjev oziroma je iz njih pridobljena ali proizvedena, ter o prepovedi označevanja kot meso [...]

Številka obvestila:
2023/0469/IT (Italy)
Datum prejema:
27/07/2023
Konec mirovanja:
30/10/2023 (withdrawn)

Message