Skip to main content
TRIS - European Commission

Če ste bili obveščeni o projektu, ki bi lahko povzročil težave ali ovire v vaših poslovnih dejavnostih, nemudoma sporočite svoje mnenje Evropski komisiji. Komisija bo te pripombe upoštevala pri analizi nove zakonodaje, priglašene v okviru Direktive (EU) 2015/1535 .

Na koga se obrniti?

Zainteresirane strani lahko svoje pripombe pošljejo neposredno Enoti B2 „Preprečevanje tehničnih ovir“ GD Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. Vsi naslovi in e-naslovi so na voljo pod  „Kontakti“.

Katere podatke moram poslati in kdaj?

Lahko nam pošljete sporočilo po e-pošti. E-pošta mora vsebovati ime vašega podjetja, sklic na obvestilo in predmet obvestila, kakor tudi pojasnilo, zakaj menite, da bi ukrep povzročil ovire za vaše dejavnosti (npr. ker ukrep diskriminira med tujimi in nacionalnimi proizvodi, ker je preveč obremenilen ali ker ni v skladu z zakonodajo EU).

Svetujemo vam, da nas kontaktirate čim prej, da nam omogočite dovolj časa, da analiziramo vaše pripombe in vam zastavimo dodatna vprašanja, če bo to potrebno. Idealno bi bilo, da vaše pripombe prejmemo najmanj 5 tednov pred koncem obdobja mirovanja, navedenega v podatkovni zbirki TRIS.

Kaj sledi?

Evropska komisija se na podlagi odzivov podjetij in lastne analize odloči, ali naj izda odziv v okviru postopka 2015/1535. Če izda odziv, se pošlje priglasitveni državi članici.

Informacija, da je bil poslan odziv v okviru Direktive (EU) 2015/1535 , se navede na javnem spletnem mestu TRIS. Vendar vsebine odzivov niso javno na voljo. Dostop do njih ureja Uredba (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. Lahko zahtevate dostop do teh dokumentov, tako da pošljete e-pošto na GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu z navedbo dokumenta, ki vas zanima.