Skip to main content
TRIS - European Commission

Da bi dobili širši vpogled v postopek priglasitve, lahko s pomočjo tega interaktivnega orodja ustvarite svoje diagrame, grafe in statistične prikaze, povezane z obvestili, posredovanimi v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535. Na voljo imate 2 možnosti:

  • prikaz statističnih podatkov o vseh državah: z izbiro obdobja, ki vas zanima, boste prejeli vpogled v število obvestil, razčlenjenih po posameznih državah, in število obvestil, razčlenjenih po vrstah proizvodov;
  • prikaz statističnih podatkov o posamezni državi: z izbiro obdobja, ki vas zanima, boste prejeli vpogled v število obvestil, ki jih je posredovala zadevna država, in število obvestil, razčlenjenih po vrstah proizvodov.