Skip to main content
TRIS - European Commission

Ustanovenia týkajúce sa zákazu výroby a uvádzania na trh potravín a krmív, ktoré pozostávajú z bunkových kultúr alebo tkanív získaných zo stavovcov, sú z nich izolované alebo vyrobené, a týkajúce sa zákazu označovania ako mäsa...

Číslo oznámenia:
2023/0469/IT (Italy)
Dátum doručenia:
27/07/2023
Koniec zastavenia konania:
30/10/2023 (withdrawn)

Message