Skip to main content
TRIS - European Commission

Preprečevanje tehničnih ovir v trgovini

"Ne pustite, da ovire ustavijo vaš uspeh".

Uspeh je zelo pomemben v vašem poslu. Da bi ga dosegli, morate najprej poskusiti odkriti ovire, preden imajo kakršen koli negativen vpliv. Enako načelo velja na notranjem trgu za tehnične ovire.

Namen postopka (EU) 2015/1535 je preprečiti ovire na notranjem trgu, preden se uresničijo. Države članice o svojih zakonodajnih projektih v zvezi s proizvodi in storitvami informacijske družbe obvestijo Komisijo, ki te projekte analizira z vidika zakonodaje EU. Države članice v tem postopku enakopravno sodelujejo s Komisijo ter lahko prav tako podajo svoje mnenje o priglašenih osnutkih.

Informacijski sistem o tehničnih predpisih:

  • vas obvešča o novih osnutkih tehničnih predpisov in
  • vam omogoča sodelovanje v postopku 2015/1535.

Postopek 2015/1535 je tako tudi orodje za dialog med Komisijo in državami članicami, ki omogoča, da se sliši vaš glas.

Hitro iskanje

Obvestila za zadnje 7 dni

Seznam prejemnikov

Od danes lahko uporabljate naš avtomatski sistem opozoril s prijavo na eno ali več kategorij obvestil. TRIS vas bo obvestil preko e-pošte o vsakem novem prejetem priglašenem besedilu v izbrani kategoriji ali kategorijah.

PRIJAVI SE

Ste se že prijavili? Enostavna prijava ali odjava.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

This provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).