Skip to main content
TRIS - European Commission

Poleg uporabe iskanja po podatkovni zbirki TRIS na podlagi različnih meril se lahko naročite tudi na poštni seznam, uporabljate letno statistiko, objavljeno v Uradnem listu in poročilih o izvajanju Direktive (EU) 2015/1535. Ustvarite lahko tudi svoja prilagojena poročila o dejavnostih in statistiki.

Iskanje po podatkovni zbirki

Osnutek tehničnih predpisov se sporoči s prenosom sporočila o priglasitvi v podatkovno zbirko TRIS (sporočilo 001), ki ga spremlja osnutek besedila. Vsa sporočila o priglasitvi in osnutki besedil razen zaupnih so vam na voljo v podatkovni zbirki TRIS.

Če ste zainteresirani za določene proizvode ali države, lahko obvestila, priglašena v skladu s postopkom 2015/1535, pregledujete v podatkovni zbirki TRIS z uporabo raznih iskalnih meril, kot so številka obvestila, država, datum, proizvod, ključne besede itd.

Poštni seznam

Da bi bili obveščeni o obvestilih, ki vas zanimajo, se lahko vpišete na poštni seznam. Ko bo objavljeno novo obvestilo, boste avtomatsko prejeli sporočilo.

Poročanje Evropskemu parlamentu

V skladu s členom 8 Direktive (EU) 2015/1535  mora Komisija vsaki dve leti poročati Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru o rezultatih izvajanja te direktive. Ta poročila se objavijo v Uradnem listu EU. Prav tako so na voljo na našem spletnem mestu.

Interaktivna statistika

Za ogled postopka priglasitve v širšem kontekstu lahko uporabite naše interaktivno orodje, s katerim ustvarite svoje grafikone, preglednice in statistiko o obvestilih po postopku 2015/1535.

Centralne enote v državah članicah

V vsaki državi članici obstaja kontaktna točka za postopek 2015/1535. Seznam kontaktnih točk je na voljo tukaj.