Skip to main content
TRIS - European Commission

Europeiska kommissionen - Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag

Kontaktadress 
Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag
GROW.E.3
N105 5/25
B-1049 Bryssel

Tel: (32) 229 82 431
Fax: (32) 299 80 43
Email: GROW-E3@ec.europa.eu

Enhetschef

MALY Radek

deputy Enhetschef

VANDENBERGHE Jan