Skip to main content
TRIS - European Commission

Eiropas Komisija - Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU

Galvenā kontaktinformācija 
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
GROW.E.3
N105 5/25
B-1049 Bruxelles

Tel: (32) 229 82 431
Fax: (32) 299 80 43
Email: GROW-E3@ec.europa.eu

Nodaļas vadītājs

MALY Radek

Nodaļas vadītāja vietnieks

VANDENBERGHE Jan