Skip to main content
TRIS - European Commission

Om 2015/1535-förfarandet

Anmälningsförfarandet, som inrättades genom direktiv (EU) 2015/1535, utgör ett verktyg för information, förebyggande och dialog inom området tekniska föreskrifter för produkter och informationssamhällets tjänster. Det utgör en hjälp för att förutse och förebygga att handelshinder uppstår som troligen skulle påverka din verksamhet.