Skip to main content
TRIS - European Commission

Európska komisia - Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

Všeobecné kontaktné informácie 
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
GROW.E.3
N105 5/25
B-1049 Bruxelles

Tel: (32) 229 82 431
Fax: (32) 299 80 43
Email: GROW-E3@ec.europa.eu

Vedúci oddelenia

MALY Radek

Zástupca vedúceho oddelenia

VANDENBERGHE Jan