Skip to main content
TRIS - European Commission

Om du informeras om ett utkast som skulle kunna orsaka problem eller skapa hinder för din affärsverksamhet ska du inte tveka att meddela Europeiska kommissionen om detta. Kommissionen beaktar sådana synpunkter när de analyserar utkast till ny lagstiftning som anmäls inom ramen för direktiv (EU) 2015/1535.

Vem kan jag kontakta?

Intresserade parter kan skicka sina synpunkter direkt till Europeiska kommissionen, GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag, enhet B2 ”Förebyggande av tekniska handelshinder ”. Alla adresser och e-postadresser återfinns via Kontakt.

Vilken information bör jag skicka och när?

Du kan kontakta oss via e-post. E-postmeddelandet ska innehålla namnet på ditt företag, anmälningsreferensen och ämnet för anmälan samt varför du anser att det kan skapa hinder för din verksamhet (t.ex. eftersom åtgärden diskriminerar mellan utländska och nationella produkter eller eftersom den är onödigt betungande eller om den inte är i överensstämmelse med EU-lagstiftning).

Vi råder dig att kontakta oss så snart som möjligt så att vi har tillräckligt med tid för att analysera dina synpunkter och, vid behov, ställa ytterligare frågor. I bästa fall ska vi ta emot dina synpunkter minst fem veckor innan slutet av den frysningsperiod som anges i TRIS-databasen.

Vad händer sedan?

Europeiska kommissionen avgör om de ska utfärda en reaktion inom förfarandet 98/34 grundad på reaktioner från företag och dess egna analyser. Om en reaktion utfärdas skickas den sedan till den anmälande medlemsstaten.

Information om att en reaktion har skickats enligt direktiv (EU) 2015/1535 inkluderas på den offentliga webbplatsen TRIS. Innehållet i reaktionerna är dock inte tillgängliga offentligt. Tillgången till dem styrs genom förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Du kan begära tillgång till dessa handlingar genom att skicka e-post till GROW-ACCES-DOCUMENTS@ec.europa.eu och ange vilka handlingar du är intresserad av.