Skip to main content
TRIS - European Commission

Niniejsze interaktywne narzędzie, z którego możesz skorzystać do tworzenia własnych tabeli, wykresów i statystyk dotyczących notyfikacji w ramach procedury 2015/1535, powala zapoznać się z procedurą notyfikacji w szerszym kontekście. Masz 2 możliwości:

  • Pobierz statystyki dla wszystkich państw: wybierając interesujący Cię okres, otrzymasz liczbę notyfikacji przypadającą na każdy kraj i zestawienie według wyrobów.
     
  • Pobierz statystyki dla konkretnego państwa: wybierając interesujący Cię okres, otrzymasz liczbę notyfikacji przypadającą na ten kraj i zestawienie według wyrobów.