Skip to main content
TRIS - European Commission

Na zobrazenie oznamovacieho postupu v širšom kontexte môžete použiť tento interaktívny nástroj na vytváranie vlastných tabuliek, grafov a štatistík týkajúcich sa oznámení podľa smernice 2015/1535. Máte 2 možnosti: