Skip to main content
TRIS - European Commission

Kako biste vidjeli postupak slanja obavijesti u širem kontekstu, možete koristiti ovaj interaktivni alat za izradu vlastitih dijagrama, grafičkih prikaza i statistike o obavijestima u okviru Postupka 2015/1535. Imat ćete 2 mogućnosti: