Skip to main content
TRIS - European Commission

Teatamise üksikasjad

Määrus relvade ja laskemoona kohta, mida võib kasutada jahipidamiseks ja muul sarnasel otstarbel

Teatise number:
2023/0505/DK (Denmark)
Teatise saamise kuupäev:
18/08/2023
Ooteaja lõpp:
21/11/2023 (closed)
Märkuste esitaja:

Message