Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Заповед за оръжия и боеприпаси, които могат да се използват за лов и т.н.

Нотификационен номер:
2023/0505/DK (Denmark)
Дата на получаване:
18/08/2023
Край на период на прекъсване:
21/11/2023 (closed)
Публикуване на коментари от:

Message