Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Rīkojums par ieročiem un munīciju, ko var izmantot medībās utt.

Paziņojuma numurs:
2023/0505/DK (Denmark)
Saņemšanas datums:
18/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
21/11/2023 (closed)
Komentārus sniedz:

Message