Skip to main content
TRIS - European Commission

Ilmoituksen tiedot

Säännökset selkärankaisista eläimistä peräisin olevista soluviljelmistä tai kudoksista koostuvien, niistä eristettyjen tai niistä valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon ja kaupan pitämisen kieltämisestä sekä [...] nimittämisen kieltämisestä

Ilmoituksen numero:
2023/0675/IT (Italy)
Saapumispäivä:
01/12/2023
Odotusajan päättyminen:
04/03/2024 (04/06/2024) (closed)
:n lähettämä yksityiskohtainen lausunto:
Vaikutustenarviointi:

Message